Bekijk hieronder de wedstrijduitslagen van het Horeca Straatkaatstoernooi van 2022.

Strijd der Titanen:

Winnaarsronde;

1e prijs Cafe de Rus 2
Sander Elgersma
Krel Nijman (Koning)
Gert Jan Meekma

2e prijs Cafe Gewoan Sven 2
Patrick Scheepstra
Tetze Helfrich
Patrcick Sjollema

3e prijs Dorpshuis Yn e Mande
Pieter Scharringa
Jelle Scharringa
Paulus Yde Walda

Verliezersronde;

1e prijs Cafe het Trefpunt 1
Anne Wind
Bareld Bos
Nick Leistra

2e prijs Sans Souci Berlikum 2
Jisse Kemper
Patrick van Dellen
Wytze Wassenaar

Fun Klasse

Winnaarsronde
1e prijs Cafe de Rus 3
Sjoerd Bakker
Sjaak Bakker
Hendrik van der Meer

2e prijs Cafe de Rus 1
Johan Meirink
Haaye Miedema
Richard Olijnsma

3e prijs De Pipegeal
Sytze Wiersma
Tjibbe van der Veer
Gosse Hellinga

Verliezersronde
1e prijs Het Grauwe paard Marssum
Sybrand Zondervan
Remco Leemburg
Niels Bekius

2e prijs Cafe Gewoan Sven
Broer Zaagemans
Drieske Cuperus
Sven Helfrich