Disclaimer

De informatie op Straatkaatsen.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Elke vorm van herpublicatie van (een deel van) de inhoud van Straatkaatsen.nl zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Horeca Straatkaatscommissie Leeuwarden is niet toegestaan.

Straatkaatsen.nl spant zich in om de informatie die zij aanbiedt op deze site zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Straatkaatsen.nl aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door, Straatkaatsen.nl op welke manier dan ook.