Deelnemers 2022

 

Sans Souci Berlikum
Gerrit Groen
Jasper Boomsma
Daniël Iseger
Strijd der Titanen

Eetcafé Het Grauwe Paard
Bauke van der Graaf
Hielke Luimstra
Jacob Tijmersma
Strijd der Titanen

Alles of niets
Jeffrey Geurtin
Daniël Scholten
Joël Herrema
Funklasse

Levels
Johan Kwast
Edwin Keijzer
Boudewijn Tulen
Strijd der Titanen

Grauwe Paard Marsum
Harm Julianus
Doede van Wier
Matthijs van Wieren
Strijd der Titanen

Café de Rus
Johan van der Meulen
Martijn Olijnsma
Jan Dirk de Groot
Strijd der Titanen

Dorpshuis Yne Mande
Pieter Scharringa
Jelle Scharringa
Paulus Yde Walda
Strijd der Titanen

Breimers Recycling
Gerard Rutten
Steven Breimer
Evan van Sertima
Funklasse

Café de Rus
Johan Meirink
Haaye Miedema
Richard Olijnsma
Funklasse

Speciaalbier Café de Markies
Hendrik Tolsma
Terry van der Eng
Jan Sjoerd Tolsma
Strijd der Titanen

Van Eijk Metselwerken
Johannes Talhout
Siard Bloemsma
Lars Bijlsma
Funklasse

Sans Souci
Jelmer Bijlsma
Fokke Joekema
Sicco Jansma
Funklasse

Café Spoarsicht Workum
Klaas JitseTijtsma
Roelof Fopma
Rients Galema
Funklasse

Café de Hoeke
Gerben Wierstra
Willem Hein de Haan
Jan Hof
Strijd der Titanen

De Pipegeal
Sytze Wiersma
Tjibbe van der Veer
Gosse Hellinga
Funklasse

Trefpunt 2
Wierd Baarda
Geert van der Veen
Jorn Lars van Beem
Strijd der Titanen

Het Grauwe Paard Marsum
Sybrand Zondervan
Remco Leemburg
Niels Bekius
Funklasse

Trefpunt 1
Anne Wind
Bareld Bos
Nick Leistra
Strijd der Titanen

Café de Rus
Sander Elgersma
Karel Nijman
Gert Jan Meekma
Strijd der Titanen

Café de Rus
Maaike Hiemstra
Syds Bouma
Jesse de Jong
Funklasse

Café Het Graauwe Paard Oude Bildtzijl
Elske van Straaten
Berber Jouta
Hielke Beijering

Café de Bonte Bok
Meindert-Lieuwe Jansma
Klaas Veenie
Willem Willemsma/Iepe Dijkstra
Funklasse

ZUID4
Klaas de Vries
Mart van der Molen
Bart Reijeng
Strijd der Titanen

De Bogt fen Gune
Laurens Looijenga
Douwe Bosma
Mathew Geurtin
Funklasse

Poort van Franeker
Davy de Haan
Jordy de Haan
Pier de Haan
Funklasse

Onder de Luifel
Wytse Hempenius
Nicole Hempenius
Harmke Siegersma
Funklasse

Gewoan Marinus
A. Weggelaar
C. Poelstra
M. de Jong
Funklasse

De Koffiepot Dokkum
Maarten Jan de Haan
Bouke Fopma
Gerrit Jan Sinnema
Funklasse 

Sportcafé de Trije
Marcel Koning
Cornelis Zijlstra
Rick Koning
Funklasse

Café Gewoan Sven
Steven Nesse
Norbi Helik
Lowie Quisenaerts
Strijd der Titanen

Café de Rus
Sjoerd Bakker
Sjaak Bakker
Hendrik van der Meer
Funklasse

Grand Café Jan
Wander Meijer
Hendrik Jorritsma
Hedser Mud
Funklasse

Stek Leeuwarden
Jan Geert Dijkstra
Reinder Huisman
Harm Jilderda
Strijd der Titanen

Café Gewoan Sven
Broer Zaagemans
Drieske Cuperus
Sven Helfrich
Funklasse

Scamele Ruter 2
Wiebe Wiersma
Jasper van der Veen
Gosse Hoekstra
Funklasse

De Bogt Fen Guné
Rienk Pasma
Henk Jan Wijma
Nick Bergman
Funklasse

Grand Café De Doelen
Edwin Hiemstra
Gerard Hoekstra
Chris Alkema
Funklasse

Sans Souci Berlikum
Jisse Kemper
Patrick van Dellen
Wytze Wassenaar
Strijd der Titanen

Café de Rus
Jacob van der Pol
Eddy Sjollema
Wiebren van der Woud
Funklasse

Tapperij ’t Noord
Theun v/d Meulen
Erik de Boer
Michel v/d Veen
Strijd der Titanen

Café Gewoan Sven
Patrick Scheepstra
Tetze Helfrich
Patrick Sjollema
Strijd der Titanen

Muziek en sportcafé Scamele
Michel Nesse
Redmer Zaagemans
Jan Jelle Jongsma
Strijd der Titanen

De Hollandse Kus
Sjoerd Atze de Jong
Andrys Osinga
Hendrik Brandsma
Strijd der Titanen

Hotel Café Restaurant de Harmonie
Tjibbe Haitsma
Renske Vink
Anniek Punt
Funklasse

HCR de Harmonie Sexbierum
Simon Houtsma
Jelle Pieter van der Walt
Stefan Stuiver
Strijd der Titanen