De deelnemers van 2023

Hieronder staan alle deelnemers die mee doen met het Horeca Straatkaatsen 2023.

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt.

Sta je er nog niet bij? Mail naar info@straatkaatsen.nl

Laatste update: 29-06-2023 18.00

Deelnemers Strijd der Titanen

1. Sans Souci 1
Andre van Dellen – Laas Pieter van Straten – Jouke Bosje
2. Team VeltmanVis
Anne Wind – Bareld Bos – Nick Leistra
3. Cafe Gewoan Sven 2
Redmer Zagevrouw – Stefan Meerminman – Jeroen de Hoer
4. Cafe De Rus 1
Johan Van der Meulen – Daniel Iseger – Martijn Olijnsma
5. Speciaalbier Café De Markies
Hendrik Tolsma – Terry Van der Eng – Jan Sjoerd Tolsma
6. Cafe het Graauwe Paard 1 (Ouwe Syl)
Bauke van der Graaf – Hielke Luimstra – Jacob Tijmersma
7. Sans Souci 2
Gerrit Groen – Jasper Boomsma – Allard Hoekstra
8. Doarpsfinne Minnertsga
Gerard Sinnema – Menno van Zwieten – Marten Bergsma
9. De Bogt fen Guné 1
Jan Jelle Jongsma – Michel Nesse – Rick Alberda
10. Sans Souci 3
Wytze Wassenaar – Patrick van Dellen – Jelmer Miedema
11. Jonker Sikke
Marten Hiemstra – Niek Feenstra – Djurre Seerden
12. Muziek- & Sportcafe Scamele 1
Sietse Wiersma – Jan Durk De Groot – Gosse Hellinga
13. Café de Harmonie 1
Pieter van der Schoot – Kees van der Schoot – Rick Minnesma
14. Café de Rus 3
Sander Elgersma – Karel Nijman – Gert Jan Meekma
15. Café Gewoan Sven 3
Johannes Van der Veen – Gooitzen Scheffer – Jorn Lars Van Beem
16. Tapperij ’t Noord
Kevin Jaarsma – Patrick Scheepstra – Patrick Sjorrema

Deelnemers Funklasse

1. Larooi Timmerbedrijf
Theun Larooi – Sybe Schaaf – Durk Wassenaar
2. Cafe Gewoan Marinus
Coba Poelstra – Max de Jong – Alexander Weggelaar
3. Cafe Gewoan Sven 1
Sven Helfrich – Drieske Cuperus – Broer Zaagemans
4. Cafe us thus driezum 1
Mol Wiersma – Beesje Van der Veen – Vleesman Jansma
5. Cafe us thus driezum 2
Tips Wiersma – Skrale Kuitert – Onverstelbaar Weidenaar
6. Cafe Dorpszicht
Wytse Hempenius – Romy V/D Veen – Nicole Hempenius
7. De Daltons
Douwe Bosma – Mathew Guertin – Laurens Looijenga
8. Ria hoekje
Patrick Verheyen – Andre Honnekop – Tjalke Burght
9. Aannemersbedrijf A. Faber B.V.
Elske Van Straten – Terry De Wit – Hielke Beijering
10. Bram’s Bar
Ydo Harkema – Simon Van der Vaart – Duko Harkema
11. Ons café
Jeffrey Guertin – Daniel Scholten – Joël Herrema
12. Café gewoan sven 3
Steven Breimer – Evan van Sertima – Gerard Rutten
13. Café Bergsma Easterein 1
Maarten Jan de Haan – Bouke Fopma – Gerrit Jan Sinnema
14. Eetcafé Habibi 1
Jan Hoff – Wander Meijer – Gerben Wierstra
15. Grauwe Paard Marsum
Niels Bekius – Sibrand Zondervan – Remco Leemburg
16. Café ’t Skûtsje
Nynke Sybrandy – Gideon Santing – Hylke Riemersma
17. Muziek- & Sportcafe Scamele 2
Germ Boersma – Peter Ronner – Wietse Van der Woude
18. Neushoorn
Remco Peter Keizer – Friso Keizer – Sytze Koster
19. Scooters Leeuwarden
Julian Faber – Judith Cuperus – Geartsje Pols
20. Café bar de Welp Reduzum
Andre Zijlstra – Alfred Postma – Simon Sjouke Zijlstra
21. Café de Pastorie
Paul Dijkstra – Jelmer de Djanga – Wytse Hoekstra
22. Café het Bildt
Jaimy Koel – Dedmer Wijngaarden – Kjell Dijkstra
23. Manege de Waadhoeke
Harm De Vries – Jelle Pieter Van der walt – Simon Houtsma
24. Van Wad tot Stad
Gerard Hoekstra – Edwin Hiemstra – Chris Alkema
25. Muziek en sport cafe Scamele 3
Taeke Kooistra – Gosse Hoekstra – Yordy Mossel
26. Cafe de Halte
Vincent Hoekstra – Niels Westerlaan – Jos Regnerus
27. Cafe de harmonie 2
Johannes Norder – Jesper Faber – Arjan Outhuijse
28. Cafe Rus eeuwige talenten oemfoefoe
Edwin Seepma – Martin Homminga – Henk Vonk
29. Kantine O.G. Huizum
Ilse Tuinenga – Jeroen Koopmans – Marrit Zeinstra
30. ‘T hoekje Ferwerd
Piter Van der ploeg – Egbert Dijktra – Berber Jouta
31. Twenty:two
Jan Hoekstra – Rick Hoekstra – Douwe Jan Annema
32. Bakkerij Overzet
Tjitse Ben – Justin Dijk – Wesley Schaap
33. Keet Kimswerd P3
Gurbe Epems – Dirk-Henk Kruipers – Karel Monpils