Loting 2019

1 KZN 2 Friet van Piet Groningen
Wierd Baarda Eibert Tigchelaar
Erik de Groot IJje-Jan Teertstra
Marco de Groot Steven de Bruin
3 Alles met de vuust 4 It lege glês
Gerard viskarre Rutten Hendrik Brandsma
Evan holle van Sertima Andrys Osinga
Steven sjanter Breimer Igor Kuiper
5 De gekroonde Roskam 6 De Bogt fen Guné 2
Mike van Dorsselaer Laurens Looijenga
Michael van Coevorden Mathew Geurtin
Redmer Zaagemans Daniel Scholten
7 Hypothekenverzekeringen.nl 8 Bella Roma
Harry Mons Angela Donga
Teun van de Molen Gelt Donga
Erik de Boer Gerben Wierstra
9 Café de Harmonie 10 Café J&A (Groningen)
Zeya Korell Yme van der Graaf
Johannes van der Veen Sake Porte
Johannes Norder Auke van der Graaf
11 Posthoorn 12 Het Grauwe Paard Marsum
Laura van der Meer Redmer Huitema
Joost Meijer Jan Brandt Wiersma
Pieter van der Schoot Rients Julianus
13 Trefpunt 1 14 Café de Rus 3
Robert Roosjen Haaye Miedema
Tjepco Miedema Johan Meirink
Peter de Boer Richard Olijnsma
15 RKP 16 Doarpshûs Yn’e Mande
Jeffery Geurtin Simon Zijlstra
Jan van Duijn Jelle Scharringa
Lars Bijlsma Paulus Yde Walda
17 Muziek- en sportcafé Scamele 5 18 Bogt fen Guné
Steven Nesse Anne Wind
Kevin Hoekstra Patrick Sjollema
Wesley Schaap Edwin Keijzer
19 De Rus 5 20 Nog zoekende
Edwin Seepma Henk Nesse
Martijn Brinksma Eddy Sjollema
Chris van der Let Henk Deelstra
21 Trefpunt 3 22 Marsum10
Gerrit Meijer Mathijs van Wieren
Jan Jelle Jongsma Doede van Wier
Peter Talsma Harmen Julianus
23 Big Ben Pool café 24 SansSouci
Jaco Kingma Frederik van der Meij
Johan de Witte Jan Eeltje van der Meij
Richard IJsbrandy Hilbrand Stoffers
25 Muziek- en sportcafé Scamele 4 26 Van Wad tot Stad
Oene van der Woude Wiepkje Jorritsma
Pieter Visser Michel Ferwerda
Teake Kooistra Chris Alkema
27 Treftpunt 2 28 Café Gewoan Sven
John Mons Chris Outhuijse
Bareld Bos Gooitzen Scheffer
Daniel Iseger Nick Leistra
29 SansSouci 2 30 Bakkerij Overzet
Gerrit Groen Wesley Schaap
Jasper Boomsma Justin van Dijk
Erik Haitsma Tetze Helvrich
31 Restaurant Huize Kwast 32 Speciaalbier café de Markies
Ydo Hoekstra Hendrik Tolsma
Cornelis Terpstra Terry van der Eng
Jilke Terpstra Jan Sjoerd Tolsma
33 De Dolle Roes 34 Het Graauwe Paard
Remco Bruinsma Bauke van der Graaf
Niels Heeres Hielke Luimstra
Jan Bosma Jacob Tijmersma
35 Café de Rus 4 36 Brouwerij Redbad
Sander Elgersma Rense Janse
Karel Nijman Daniel Groen
Gert-Jan Meekma Gerrit Hoekstra
37 Muziek- en sportcafé Scamele 2 38 De Krite
Frerik Heisma E. van der Veen
Tjibbe van der Veer A. Weggelaar
Gosse Hellinga C. Poelstra
39 Trefpunt 4 40 Notaris
Thomas de Vries Willem Hein de Haan
Kees Bos Wytse Hempenius
Geert van der Veen Jan Hof
41 Poort van Franeker 42 Muziek- en sportcafé Scamele 1
Lennard Feenstra Elgar Boersma
Jort Norder Jacob v.d. Meulen
Siard Bloemsma Eelke v.d. Meulen
43 Café de Rus 2 44 Sisa Bouw
Johan van der Meulen Kevin Jaarsma
Martijn Olijnsma Dylan Drent
Michel Nesse Kees van der Schoot