Loting 2017!

1 Viskarre Specialiteiten 2 MHR werken
Gerard Rutten John Mons
Evan van Sertima Jan Hospes
Steven Breimer Marten Hiemstra
3 Café Bar de Scamele Ruter 1 4 Huize Kwast 2
Sytse Wiersma Wander Meyer
Jan Boonstra Danny de Boer
Roelof van der Veen Eelke van der Meulen
5 de Notaris 6 De Harmonie Sexbierum
Bennie Hof Teun van der Molen
Jan Hof Erik de Boer
Wietse Hempenius Harry Mons
7 Bella Roma  8  Julianus 1
Angela Donga Harm Julianus
Gelt Donga Doede van Wier
Gerben Wierstra Matthijs van Wieren
9 Café Restaurant Land en Zeezicht 10 Het Wapen van Baarderadeel 1
Jan Dirk de Groot Eddy Sjollema
Karel Nijman Pieter Zondervan
Daniël Iseger Peter Kwast
11 Homminga’s Fijne Winkeltje 12 De Bogt fen Guné 501
Eibert Tigchelaar Laurens Eldert Looijenga
Ije Jan Teerstra Martin Looijenga
Reinder Huisman Mathew Guertin
13 De Kûle Goutum 14 Trefpunt 2
Ronald Steffens Geart v.d. Veen
Nico Boonstra Erik van der Veen
Theo de Boer Jelco Witteveen
15 It Spyntsje 16 De Trije Franeker
Mirjam Punter Jeffrey Guertin
Dirk Punter Edin Hiemstra
Wietse Punter Chris Alkema
17 Spoarsicht Workum 2 18 Café het Grauwe Paard 1 Ouwesyl
Pieter Westra Bauke van der Graaf
Johan Westra Jacob Tijmersma
Tjibbe Hans Gietema Hielke Luimstra
19 Café Moarkswâl Aldtsjerk 20 Deje Menaam
Henk Deelstra Louwrens Reitsma
Fedde Durk Kingma Herman Sprik
Herre Kingma Cornelis Terpstra
21 Café Blauwhuis 22 Café Gewoan Sven 3
C. Poelstra Chris Outhuise
 A. Weggelaar Erik de Groot
E. van der Veen Gooitzen Scheffer
23 t Stripke 24 Trefpunt 1
Remco Dijkstra Bareld Bos
Jisse Kemper Bart Sobel
Klaas Meinsma Peter Talsma
25  Sans Souci Berlikum 3 26 HCR de harmonie Sexbierum
Jan e. van der Meij Stefan Stuiver
Frederik van der Meij Sjoerd Haije Houtsma
Marten Feenstra Marianne Bierema
27 Café het Wapen van Baarderadeel 2 28 Spoarsicht 1
Broer Evert Siderius Klaas Jitze Tijtsma
Jorrit Meinsma Minne Okkema
Emke Dijkstra Meine Bosma
29 De Gekroonde Roskam 30 Bloemketerp
Nick van Dorsselaer Johannes van der Veen
Mike van Dorsselaer Mark Jan Riemersma
Redder Zaagemans Johannes Talhout
31 Café Gewoan Sven 1 32 Bar Café de Scamele Ruter 4
Johan Kwast Sijbrand Smit
Dylan Drent Teade Weidenaar
Hendrik Bouwhuis Rinze Blom
33 Jeugdhonk ’t Huske 34 Café de Rus 2
Willem Osinga Mark Zijlstra
Matty Noordmans Harry Jan Kooistra
Tim Bartels Edwin Seepma
35 Café de Kern 36 Het Grauwe Paard Ouwe Syl 2
Menno Boelens Arjen Bouma
Johan Boonstra Jitse Porte
Peter jan Schuts Nico Woudwijk
37 Horeca Service Oldehove 38 Café Frens
Gert Jan Sinnema Jan Hof
Menno van der Weide Bennie Hof
Ane Piet Wiersma Wietse Hempenius
39 Cafétaria ’t Skil 40 Feestcafé Scooters
Kevin Jaarsma Fokke Pander
Patrick Scheepstra Richard Meijer
Kees van der Schoot Sigrid Bokma
41 Café de Posthoorn 1 Dronrijp 42 Huize Kwast 1
Pieter van der Schoot Inge Bokma
Pieter Scharringa Sybina Kingma
Johannes Boersma Mata Hari
43 Waddenvis Harlingen 44 Sans Souci 1 Berlikum
Emiel Postmus Gerrit Groen
Sander Zeilmaker Jasper Boomsma
Marco Zeilmaker Allard Hoekstra
45 NNB 46 Café de Rus 1
Tetze helfrich Johan Meirink
Romy van der Veen Martijn Olijnsma
Steven Nesse Richard Olijnsma
47 Sportcafé Akkrum 48 Hotel Café’t Anker
Sjoerd Boonstra Sjoerd Smits
Bouke Poelsma Kevin Jordi Hiemstra
Sybren Poelsma Rutger Bijlsma
49 Trompcad Sexbierum 50 Bar Café de Scamele Ruter 2
Jochum Mollema Wiebe Wiersma
Teake van der Walt Fije Wiersma
Bauke Postma Gosse Hoekstra
51 Trefpunt 3 52 Café Gewoan Sven 2
Albert Kinderman Chris Outhuise
Ingrid vd Veen Erik de Groot
Kees Bos Gooitzen Scheffer
53 Sans Souci Berlikum 2 54 Ut lege glês
Jelmer Bijlsma Andrys Osinga
Harke Miedema Igor Kuiper
Hendrik van der Meer Hendrik Brandsma
55 Bar Café de Scamele Ruter 3 56 Lachende Koe
Johan Hettema Broer Zaagemans
Erik Bakker Patrick Sjollema
Jan Jelle Jongsma Edwin Keijzer
57 Café de Posthoorn 2 Dronrijp 58
Jildert Okkema
Joost Meijer
Paul Kooistra