Deelnemers 2018

 • Wapen van Baarderadeel
  Pollie Kwast
  Peter Kwast
  Eddy Sjollema
 • Café Gewoan Sven 1
  Johan Kwast
  Michel Nesse
  Jan Hospes
 • Café Gewoan Sven 2
  Harry Mons
  Teun van de Molen
  Erik de Boer
 • Notaris
  Jan Hof
  Bennie Hof
  Wytse Hempenius
 • Café de Harmonie Sexbierum 2
  Jehannes van der Veen
  Marianne Bierema
  Stefan Stuiver
 • Café it Grauwe Paard Oudebildtzijl
  Hielke Luimstra
  Bauke van der Graaf
  Jacob Tijmersma
 • Otterbar Witmarsum
  Max Alen
  Melvin Tolsma
  Jeroen Haringa
 • Bakkerij Overzet
  Steven Nesse
  Kevin Hoekstra
  Wesley Schaap
 • Team 3x Niks
  Remco Bruinsma
  Douwe Bosma
  Jan Bosma
 • Café de Pastorie
  Willy Buitenveld
  Corina de Vries
  Anne Bergsma
 • Café de Rus 2
  Johan van der Meulen
  Jan Dirk de Groot
  Martijn Olijnsma
 • Muziek en sportcafé Scamele 1
  Danny de Boer
  Eelke van der Meulen
  Wytze van der Meulen
 • Café Spoarsicht Warkum
  Klaas Jitse Tijtsma
  Tjibbe Hans Gietema
  Pieter Westra
 • Deje
  Louwrens Reitsma
  Kor Kingma
  Cornelis Terpstra
 • De Pipegeal
  Tjibbe van der Veer
  Gosse Hellinga
  Sjouke Hellinga
 • Café de Rus 3
  Johan Meirink
  Willem Rienks
  Richard Olijnsma
 • De Favorieten
  Matthew Guertin
  Jeffrey Guertin
  Laurens Looijenga
 • De Gekroonde Roskam
  Mike van Dorsselaer
  Nick van Dorsselaer
  Michael van Coevorden
 • Nnb
  Justin van Dijk
  Tetze Helvrich
  Rick Alberda
 • Keet Wielenpolle
  Jisse Kemper
  Patrick Nauta
  Wytze Wassenaar
 • Muziek en Sportcafé Scamele ruter
  Wiebe Wiersma
  Fije Wiersma
  Sytze Wiersma
 • Het Grauwe Paard
  Jelle-Harm Kooistra
  Hendrik-Jan van der Baan
  Bas van der Baan
 • Bakkerij Overzet
  Steven Nesse
  Kevin Hoekstra
  Wesley Schaap
 • Trefpunt 4
  Geart van der Veen
  Kees Bos
  Bart Sobel
 • Het Grauwe Paard 2
  Janko Koopal
  Sibrand Zondervan
  Remco Leemburg
 • Café de Posthoorn
  Pieter Sybren Scharringa
  Pieter Scharringa
  Daniël Iseger
 • Team Vuust/Viskarre
  Gerard Rutten
  Evan van Sertima
  Steven Breimer
 • Café it Trefpunt
  Robert Roosjen
  Tjepco Miedema
  Peter de Boer
 • Café de Harmonie Sexbierum 1
  Jelte Visser
  Pieter van der Schoot
  Johannes Norder
 • Café Gewoan Sven
  Chris Outhuyse
  Gooitzen Scheffer
  Wybren Postma
 • De Rus 1
  Sander Eigersma
  Karel Nijman
  Gert-Jan Meekma
 • De Kûle 2
  Ronald Steffens
  Redmer Wijnstra
  Nico Boonstra
 • Speciaalbier Café de Markies
  Hendrik Tolsma
  Terry van der Eng
  Jan Sjoerd Tolsma
 • Café Discotheek Sans Souci
  Gerrit Groen
  Jasper Boomsma
  Michel van der Veen
 • Houtsma timmerwerken
  John Mons
  Johannes Talhout
  Edwin Keijzer
 • Friet van Piet Groningen
  Elbert Tigchelaar
  Steven de Bruin
  Ije-Jan Teerstra
 • De Krite
  A. Weggelaar
  E. van der Veen
  C. Poelstra
 • Sans Souci 3
  Dirk Pieter Westra
  J.E. van der Meij
  Frederik van der Meij
 • De Kûle 1
  Ronnie Betonnie
  Redmer Wijnstra
  Nico Boonstra
 • Café ’t Hoekje
  Rinze Wilpstra
  Evert Wilpstra
  Bas Pel
 • Jeugdhonk ’t Húske Pingjum
  Hendrik Brandsma
  Andrys Osinga
  Igor Kuiper
 • Hotel Pot Groenlo
  Halbe v/d Schaaf
  Martin v/d Vijver
  Erwin van Wier
 • Trefpunt 2
  Bareld Bos
  Peter Talsma
  Gerrit Meijer
 • MHR Bouwbedrijf
  Anne Wind
  Marten Hiemstra
  Patrick Sjollema
 • Poort van Franeker
  Jort Norder
  Lennard Feenstra
  Siard Bloemsma
 • Muziek en Sportcafé Scamele 2
  Johan Hettema
  Erik Bakker
  Jan Jelle Jongsma
 • Marsum 8
  Mathijs van Wieren
  Doede van Wier
  Haren Julianus
 • Trefpunt 3
  Sip Mulder
  Dennis Dijk
  Richard van der Meer
 • Trefpunt 5
  Jelco Witteveen
  Erik van der Veen
  Bouke de Vries
 • Het Grauwe Paard 2
  Janko Koopal
  Sibrand Zondervan
  Remco Leemburg