Deelnemers 2019

 • Alles met de vuust
  Gerard viskarre Rutten
  Evan holle van Sertima
  Steven sjanter Breimer
 • Café de Rus 1
  Johan van der Meulen
  Martijn Olijnsma
  Michel Nesse
 • Sven
  Chris Stienstra
  Jack Kamstra
  Broer Zaagemans
 • Trefpunt 1
  Robert Roosjen
  Tjepco Miedema
  Peter de Boer
 • Bogt fen Guné
  Anne Wind
  Patrick Sjollema
  Edwin Keijzer
 • Café Gewoán Sven
  Chris Outhuijse
  Gooitzen Scheffer
  Nick Leistra
 • Muziek- en sportcafé Scamele 1
  Elgar Boersma
  Jacob v.d. Meulen
  Eelke v.d. Meulen
 • Notaris
  Willem Hein de Haan
  Wytse Hempenius
  Jan Hof
 • Het Graauwe Paard
  Bauke van der Graaf
  Hielke Luimstra
  Jacob Tijmersma
 • De Gekroonde Roskam
  Mike van Dorsselaer
  Michael van Coevorden
  Redmer Zaagemans
 • Restaurant Huize Kwast
  Ydo Hoekstra
  Cornelis Terpstra
  Jilke Terpstra
 • Doarpshûs Yn’e Mande
  Simon Zijlstra
  Jelle Scharringa
  Paulus Yde Walda
 • Hypothekenverzekeringen.nl
  Harry Mons
  Teun van de Molen
  Erik de Boer
 • Sans Souci 2
  Gerrit Groen
  Jasper Boomsma
  Erik Haitsma
 • De Dolle Roes
  Remco Bruinsma
  Niels Heeres
  Jan Bosma
 • It Lege Glês
  Hendrik Brandsma
  Andrys Osinga
  Igor Kuiper
 • Café de Rus 3
  Haaye Miedema
  Johan Meirink
  Richard Olijnsma
 • Muziek- en sportcafe Scamele 3
  Jouke Hoekstra
  Erwin Raap
  Yanick Haakma
 • Trefpunt 4
  Thomas de Vries
  Kees Bos
  Geert van der Veen
 • Trefpunt 2
  John Mons
  Bareld Bos
  Daniel Iseger
 • Muziek- en sportcafé Scamele 5
  Wiebe Wiersma
  Gosse Houtstra
  Teade Weidenaar
 • Marsum10
  Mathijs van Wieren
  Doede van Wier
  Harmen Julianus
 • Bakkerij Overzet
  Wesley Schaap
  Justin van Dijk
  Tetze Helvrich
 • Café J&A Winsum (Groningen)
  Yme van der Graaf
  Sake Porte
  Auke van der Graaf
 • SansSouci
  Frederik van der Meij
  Jan Eeltje van der Meij
  Hilbrand Stoffers
 • Posthoorn
  Laurens van der Meer
  Joost Meijer
  Pieter van der Schoot
 • Speciaalbier Café de Markies
  Hendrik Tolsma
  Terry van der Eng
  Jan Sjoerd Tolsma
 • Poort van Franeker
  Lennard Feenstra
  Jort Norder
  Siard Bloemsma
 • Friet van Piet Groningen
  Eibert Tigchelaar
  IJje-Jan Teertstra
  Steven de Bruin
 • KZN
  Wierd Baarda
  Erik de Groot
  Marco de Groot
 • Rkp
  Jeffery Geurtin
  Jan van Duijn
  Lars Bijlsma
 • Café de Harmonie
  Zeya Korell
  Johannes van der Veen
  Johannes Norder
 • De Bogt fen Guné 2
  Laurens Looijenga
  Mathew Geurtin
  Daniel Scholten
 • Café De Rus 2
  Johan van der Meulen
  Martijn Olijnsma
  Michel Nesse
 • Brouwerij Redbad
  Rene Janse
  Daniel Groen
  Gerrit Hoekstra
 • Sisa Bouw
  Kevin Jaarsma
  Dylan Drent
  Kees van der Schoot
 • De Krite
  E. Van der Veen
  A. Weggelaar
  C. Poelstra
 • Nog Zoekende
  Henk Nesse
  Eddy Sjollema
  Henk Deelstra
 • Hiemstra Cleaning
  Anne Wind
  Edwin Keijzer
  Patrick Sjollema
 • Big Ben pool cafe
  Jaco Kingma
  Johan de Witte
  Richard IJsbrandy
 • Van Wad tot Stad
  Wiepkje Jorritsma
  Michel Ferwerda
  Chris Alkema
 • Café de Rus 4
  Sander Elgersma
  Karel Nijman
  Gert-Jan Meekma

 • Trefpunt 3
  Gerrit Meijer
  Jan Jelle Jongsma
  Peter Talsma
 • Bella Roma
  Angela Donga
  Gelt Donga
  Gerben Wierstra
 • Muziek- en sportcafé Scamele 4
  Oene van der Woude
  Pieter Visser
  Teake Kooistra
 • Muziek- en sportcafé Scamele 2
  Frerik Heisma
  Tjibbe van der Veer
  Gosse Hellinga
 • Het Grauwe Paard Marsum
  Redmer Huitema
  Jan Brandt Wiersma
  Rients Julianus
 • Café J&A Winsum (Groningen)
  Yme van der Graaf
  Sake Porte
  Auke van der Graaf