Deelnemers 2017

 • Hotel Café t’ Anker
  Sjoerd Smits
  Kevin Jordi Hiemstra
  Rutger Bijlsma
 • Cafe bar de Scamele Ruter
  Sytse Wiersma
  Jan Boonstra
  Roelof van der Veen
  Coach Pieter Eele Kuitert
 • Cafe frens
  jan Hof
  Bennie hof
  wietse hempenius
 • Ut lege glês
  Andrys Osinga
  Igor Kuiper
  Hendrik Brandsma
 • Huize Kwast 1
  Inge bokma
  sybina kingma
  mata hari
 • Feestcafe Shooters
  Fokke Pander
  Richard Meijer
  Sigrid Bokma
 • Cafe Restaurant Land en Zeezicht
  Jan Dirk de Groot
  Karel Nijman
  Daniël Iseger
 • De Kûle Goutum
  Ronald Steffens
  Nico Boonstra
  Theo de Boer
 • Cafe de Posthoorn Dronryp
  Jildert Okkema
  Joost Meijer
  Paul Kooistra
 • Sans Souci Berlikum
  Gerrit Groen
  Jasper Boomsma
  Allard Hoekstra
 • Cafe het grauwe paard ouwe syl
  Bauke van der graaf
  Jacob tijmersma
  Hielke luimstra
 • It spyntsje
  Mirjam punter easterein
  Dirk punter eastersee
  Wietse punter grou
 • Café de Rus
  Mark
  Harry jan
  Edwin
 • Trefpunt 2
  Geart v.d. Veen
  Erik van der Veen
  Jelco Witteveen
 • Café de Kern
  Menno Boelens
  Johan Boonstra
  Peter jan Schuts
 • Trefpunt 3
  Albert Kinderman
  Ingrid vd Veen
  Kees Bos
 • Bar Cafe de Scamele Ruter 4
  Sijbrand Smit
  Teade Weidenaar
  Rinze Blom
 • Café Gewoan Sven
  Chris Outhuise
  Erik De Groot
  Gooitzen Scheffer
 • Trompcad Sexbierum
  Jochum mollema
  Teake v/d walt
  Bauke postma
 • Cafetaria ’t Skil
  Kevin Jaarsma
  Patrick Scheepstra
  Kees van der Schoot
 • Sportcafé Akkrum
  Sjoerd Boonstra
  Bouke Poelsma
  Sybren Poelsma
 • Café de Posthoorn 1 dronrijp
  Pieter van der schoot
  Pieter scharringa
  Johannes boersma
 • Café De Rus
  Johan Meirink
  Martijn Olijnsma
  Richard Olijnsma
 • Het wapen van baarderadeel jorwert
  Eddy sjollema
  Piet zondervan
  Peter kwast
 • Viskarre specialiteiten
  Gerard rutten
  Evan van sertima
  Steven breimer
 • Het Grauwe Paard Ouwe Syl
  Arjen Bouma
  Jitse Porte
  Nico Woudwijk
 • notaris
  bennie hof
  janhof
  wietse hempenius
 • Cafe Moarkswâl te Âldtsjerk
  Henk Deelstra
  Fedde-Durk Kingma
  Herre Kingma
 • Café het Wapen van baarderadeel Jorwert
  Broer Evert Siderius
  Jorrit Meinsma
  Emke Dijkstra
 • Cafe Den Smeerpaal ”
  C. Poelstra
  A. Weggelaar
  E. van der Veen
 • Horeca Service Oldehove
  Gert Jan Sinnema
  Menno van der Weide
  Ane Piet Wiersma
 • Trefpunt 3
  Albert Kinderman
  Ingrid vd Veen
  Kees Bos
 • Bar Cafe de Scamele Ruter 3
  Johan Hettema
  Erik Bakker
  Jan Jelle Jongsma
 • ’t Stripke
  Remco Dijkstra
  Jisse Kemper
  Klaas Meinsma
 • Julianus 1
  Harm Julianus
  Doede v Wier
  Matthijs van Wieren
 • De Trije Franeker
  Jeffrey guertin
  Edwin hiemstra
  Chris Alkema
 • de Harmonie Sexbierum
  Teun van der Molen
  Erik de Boer
  Harry Mons
 • *Volgt nog*
  Teun van de Molen
  Erik de Boer
  Harry Mons
 • Mhr werken
  John Mons
  Jan Hospes
  Marten Hiemstra
 • Café blauwhuis
  C.Poelstra
  A.Weggelaar
  E.van der Veen
 • Spoarsicht workum 2
  Pieter Westra
  Johan Westra
  Tjibbe Hans Gietema
 • Bloemketerp
  Johannes van der Veen
  Mark Jan Riemersma
  Johannes Talhout
 • Trefpunt
  Robert Roosjen
  Tjepco Miedema
  Peter de Boer
 • *NNB*
  Tetze Helfrich
  Romy van der Veen
  Steven Nesse
 • Bella Roma
  Angela Donga
  Gelt Donga
  Gerben Wierstra
 • Sans Souci Berlikum
  Jan e. van der Meij
  Frederik van der Meij
  Marten Feenstra
 • Feestcafé Scooters
  Fokke Pander
  Richard Meijer
  Sigrid Bokma
 • Bijgewerkt op 29 juni 2017 – 09:55 uur.
 • Bar Cafe de Scamele Ruter 2
  Wiebe Wiersma
  Fije Wiersma
  Gosse Hoekstra
  coach Sietse Postma
 • Café Gewoán Sven
  Johan kwast
  Dylan drent
  Hendrik bouwhuis
 • De Gekroonde Roskam
  Nick van dorsselaer
  Mike van dorsselaer
  Redder Zaagemans
 • Huize Kwast 2
  Wander meyer
  danny de boer
  eelke van der meulen
 • Sans Souci Berlikum
  Jelmer Bijlsma
  Harke Miedema
  Hendrik van der Meer
 • Café Gewoan Sven
  Chris Outhuise
  Erik De Groot
  Gooitzen Scheffer
 • Homminga’s Fijne Winkeltje en Kerstpakketten
  Eibert Tigchelaar
  IJje Jan Teertstra
  Reinder Huisman
 • Lachende koe
  Broer zaagemans
  Patrick sjollema
  Edwin keijzer
 • Spoarsicht 1
  Klaas Jitze Tijtsma
  Minne Okkema
  Meine Bosma
 • Sans souci
  Jan E van der Meij
  Frederik van der Meij
  Marten Feenstra
 • De Bogt fen Gune 501
  Laurens Eldert Looijenga
  Martin Looijenga
  Mathew Guertin
 • DeJe Menaam
  Louwrents Reitsma
  Herman Sprik
  Cornelis Terpstra
 • Sans Souci Berlikum 2
  Jelmer Bijlsma
  Harke Miedema
  Hendrik van der Meer
 • Jeugdhonk ’t Huske
  Willem Osinga
  Matty Noordmans
  Tim Bartels
 • Waddenvis Harlingen
  Emiel Postmus
  Sander Zeilmaker
  Marco Zeilmaker
 • Trefpunt 3
  Albert Kinderman
  Ingrid vd Veen
  Kees Bos